Nowy termin wkrótce – Podstawy projektowania oraz eksploatacji instalacji fotowoltaicznych

Nowy termin wkrótce Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Nowy termin wkrótceOchrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych

Nowy termin wkrótceRozpoznawanie zagrożeń wybuchowych i pożarowych

Nowy termin wkrótceKompensacja mocy biernej. Teoria i praktyka

Nowy termin wkrótce Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych. Stwarzane zagrożenia i warunki bezpiecznej eksploatacji

Nowy termin wkrótce – Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń

Nowy termin wkrótce – Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych

Nowy termin wkrótce – Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych

Nowy termin wkrótcePrzeciwpożarowy wyłącznik prądu

Miejsce: VIZJA PARK KAMPUS, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa

Miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO JUPITER w Warszawie, Towarowa 22, sala „JOWISZ”

Miejsce: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

Regulamin szkoleń

Kontakt:

Paulina Zaremba
[email protected]
tel. 22 512 60 78
tel. kom. 534 920 346

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl
ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437