OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZAGADNIENIA WYBRANE

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

TERMIN: Nowy termin wkrótce
MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zagrożenia stwarzane przez wyładowania atmosferyczne.
2. Wymagania norm i przepisów techniczno-prawnych dotyczących ochrony odgromowej i przepięciowej.
3. Szacowanie ryzyka.
4. Poziomy ochrony odgromowej.
5. Wyznaczanie stref ochronnych w ochronie zewnętrznej.
6. Ochrona przepięciowa. Zagrożenia i tworzenie stref ochrony.
7. Wyrównywanie potencjałów.
8. Wielostopniowy system ochrony przepięciowej.
9. Typy oraz budowa i działanie ograniczników przepięć.
10. Zasady układania przewodów. Metodyka ochrony przed napięciami indukowanymi.
11. Ochrona urządzeń instalowanych na dachach budynków.
12. Ochrona przepięciowa źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego.
13. Ochrona odgromowa i przepięciowa fotowoltaiki.
14. Zagrożenia pożarowe oraz porażeniowe stwarzane przez ograniczniki przepięć i metodyka neutralizacji potencjalnych zagrożeń.
15. Metodyka badań oraz oceny stanu instalacji piorunochronnej.
16. Prezentacja przykładowego projektu instalacji piorunochronnej magazynu paliw płynnych.

DODATEK!
Wymagania stawiane kablom i przewodom wynikające z rozporządzenia CPR.
Zasady stosowania wymagań określonych w normie N SEP-E 007.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z instalacjami odgromowymi i przeciwprzepięciowymi, projektowaniem tych instalacji oraz ich eksploatacją.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 25 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
 • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

  CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 h godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Paulina Zaremba
  [email protected]
  tel. 22 512 60 78
  tel. kom. 531 474 969

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika „elektro.info”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

  Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.