DATA SZKOLENIA: 24 października 2023 r., godz. 11:00
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 4 godziny (90 min + 15 min przerwa + 75 min + 15 min przerwa + 45 min)
FORMA SZKOLENIA: online na żywo na platformie ClickMeeting
PROWADZĄCY:
Julian Wiatr

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie poświęcone będzie projektowaniu i budowie elektroenergetycznych linii kablowych, doborowi kabli nn ze względu na różne wpływy środowiskowe, zasadom zabezpieczania kabli i przewodów od zwarć i przeciążeń. Zostaną między innymi omówione zasady układania kabli w ziemi oraz wymagane minimalne głębokości prowadzenia projektowanej linii kablowej, wymagane odległości linii kablowych od innych elementów uzbrojenia terenu, budynków oraz obiektów budowlanych, a także prowadzenie kabli po innych elementach konstrukcyjnych i przez przeszkody. Na koniec zostanie zaprezentowany przykładowy projekt elektroenergetycznej linii kablowej. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym programem szkolenia zamieszczonym poniżej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji
2. Zwarcia symetryczne i jednofazowe oraz zasady ich obliczania
3. Dobór kabli nn, z uwzględnieniem wpływów środowiskowych, ze względu na:
– wytrzymałość mechaniczną,
– długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność,
– warunki ochrony przeciwporażeniowej,
– warunki zwarciowe,
– spadek napięcia
4. Dobór kabli WN z uwzględnieniem wpływów środowiskowych, na:
– długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność,
– warunki zwarciowe stanowiące główny warunek doboru przekroju kabla,
– sprawdzenie żyły powrotnej na prądy zwarcia dwufazowego,
– spadek napięcia
5. Zasady zabezpieczania kabli od zwarć i przeciążeń
6. Zasady zabezpieczania transformatorów SN/nn
7. Wybór trasy linii kablowej
8. Zasady układania kabli w ziemi oraz wymagane minimalne głębokości prowadzenia projektowanej linii kablowej
9. Wymagane odległości linii kablowych od innych elementów uzbrojenia terenu, budynków oraz innych obiektów budowlanych
10. Prowadzenie kabli po innych elementach konstrukcyjnych oraz przez przeszkody wodne
11. Dobór rur osłonowych oraz zasady oznaczania trasy linii kablowej
12. Zasady rozwijania kabla z bębna kablowego i układania wzdłuż projektowanej trasy elektroenergetycznej linii kablowej
13. Ochrona przeciwpożarowa kabli układanych w budynkach
14. Prowadzenie linii kablowych w tunelach kablowych
15. Wybrane pomiary i badania odbiorcze oraz eksploatacyjne kabli
16. Dokumentacja projektowa i powykonawcza elektroenergetycznych linii kablowych
17. Prezentacja przykładowego projektu elektroenergetycznej linii kablowej

KOSZT SZKOLENIA:

399 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”*
549 zł netto dla pozostałych uczestników

W CENIE SZKOLENIA:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby
  • bogate i obszerne materiały szkoleniowe do pobrania online
  • dostęp do nagrania ze szkolenia przez 7 dni od dnia jego odbycia się
  • certyfikat odbycia szkolenia

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s)
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • głośniki lub słuchawki

* Prenumeratorów prosimy o kontakt z Pauliną Zarembą (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego.

KONTAKT:
Paulina Zaremba
[email protected]
tel. 22 512 60 78
tel. kom. 531 474 969

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl
ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437