DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI ELEKTRYCZNYCH NISKICH
I ŚREDNICH NAPIĘĆ ORAZ ICH ZABEZPIECZEŃ [online na żywo]

DATA SZKOLENIA: 26 marca, godz. 11:00-15:00
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 4 godziny
FORMA SZKOLENIA: online na żywo na platformie ClickMeeting
PROWADZĄCY:
Julian Wiatr

CENA SZKOLENIA:
399 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”
549 zł netto dla pozostałych uczestników

Zobacz, jak zostać prenumeratorem elektro.info.

Partnerzy szkolenia:

MATERIAŁY PARTNERÓW:

DRUT-PLAST CABLES Katalog kabli i przewodów dla przemysłu 2024
SensoTransel Therra PL
Parametry techniczne kabli i przewodów do zastosowań w przemyśle kolejowym
Parametry techniczne bezpieczeństwa pożarowego oraz kabli bezhalogenowych
Parametry techniczne kabli elektroenergetycznych

PROGRAM:

 1. Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji.
 2. Zwarcia i zasady ich obliczania.
 3. Obliczanie obciążeń długotrwałych dla odbiorów liniowych i nieliniowych.
 4. Sposoby układania przewodów i metodyka wyznaczania długotrwałej dopuszczalnej obciążalności prądowej.
 5. Korygowanie wartości podanych w normie do warunków krajowych.
 6. Dobór przewodów ze względu na:
  • wytrzymałość mechaniczną,
  • długotrwałą obciążalność prądowa i przeciążalność,
  • warunki ochrony przeciwporażeniowej,
  • warunki zwarciowe,
  • spadek napięcia.
 7. Zasady doboru przewodów układanych równolegle oraz ich zabezpieczenie.
 8. Dobór przewodów ze względu na klasę reakcji na ogień – wymagania CPR.
 9. Dobór przewodów do obwodów instalacji przeciwpożarowych.
 10. Dobór zabezpieczeń przewodów na różne warunki pracy.
 11. Dobór zabezpieczeń w obwodach instalacji przeciwpożarowych.
 12. Zasady wprowadzania do obrotu oraz dopuszczania przewodów i kabli w ochronie przeciwpożarowej.
 13. Metodyka doboru kabli SN oraz zasady sprawdzania żyły powrotnej na zwarcie dwufazowe.
 14. Przykłady rachunkowe – praktyczne zastosowanie teorii.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie zasad poprawnego doboru przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń, od którego zależy bezpieczeństwo osób użytkujących instalację oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku. Zasady doboru przewodów są jednoznacznie określone w normach przedmiotowych, z których jednak projektanci elektrycy nie zawsze korzystają, co w konsekwencji powoduje, że projektowana instalacja może mieć wiele błędów. Dlatego też program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem obowiązującej normalizacji. Dodatkowo podczas szkolenia omawiana jest problematyka doboru zabezpieczeń przeciążeniowych oraz zabezpieczeń zwarciowych przewodów i kabli niskiego napięcia, która związana jest z roboczą i zwarciową obciążalnością prądową. Poruszane są również zagadnienia związane z doborem przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, kiedy występuje wysoka temperatura powodująca znaczny wzrost rezystancji przewodów zasilających. Zagadnienia te nie zostały dotychczas objęte normalizacją, w związku z czym często projektanci nieświadomie popełniają podczas projektowania instalacji wiele błędów, mimo że pozornie dobór przewodów został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę zasad poprawnego doboru przewodów i kabli elektrycznych nn i SN oraz ich zabezpieczeń, od którego zależy bezpieczeństwo osób użytkujących instalację elektryczną oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu aktualnych zmian przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały szkoleniowe, dodatkowo uzupełnione o wybrane projekty i publikacje z zakresu docelowej tematyki.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań.
Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

*Prenumeratorów prosimy o kontakt z Paulina Zaremba (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego.

Chcesz zostać prenumeratorem? Kliknij tutaj!

  CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby
  • bogate i obszerne materiały szkoleniowe do pobrania online
  • dostęp do nagrania ze szkolenia przez 7 dni
  • certyfikat odbycia szkolenia

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
  • głośniki lub słuchawki.

  Kontakt:

  Paulina Zaremba
  [email protected]
  tel. 22 512 60 78
  tel. kom. 531 474 969

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika „elektro.info”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  Partnerzy szkolenia:

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

  Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.