DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ICH ZABEZPIECZEŃ

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH I SYGNALIZACYJNYCH LINII KABLOWYCH

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

TERMIN: Nowy termin wkrótce
MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji.
2. Zwarcia i zasady ich obliczania.
3. Obliczanie obciążeń długotrwałych dla odbiorów liniowych i nieliniowych.
4. Sposoby układania przewodów i metodyka wyznaczania długotrwałej
dopuszczalnej obciążalności prądowej.
5. Dobór przewodów ze względu na:

 • wytrzymałość mechaniczną,
 • długotrwałą obciążalność prądowa i przeciążalność,
 • warunki ochrony przeciwporażeniowej,
 • warunki zwarciowe,
 • spadek napięcia.

6. Dobór zabezpieczeń przewodów.
7. Dobór przewodów układanych równolegle oraz ich zabezpieczanie.
8. Dobór przewodów oraz ich zabezpieczeń do obwodów przeciwpożarowych.
9. Podstawowe projektowania i budowy elektroenergetycznych linii
kablowych:

 • definicje zamieszczone w normie N SEP-E 004,
 • zasady doboru kabli nn oraz SN – przykłady rachunkowe,
 • wymagania dotycząc ochrony przeciwporażeniowej w liniach kablowych,
 • wymagania dotyczące układania kabli w ziemi oraz w budynkach,
 • wymagane minimalne odległości kabli od innych obiektów budowlanych,
 • badanie stanu technicznego kabli.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie zasad poprawnego doboru przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń, od którego zależy bezpieczeństwo osób użytkujących instalację oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku. Zasady doboru przewodów są jednoznacznie określone w normach przedmiotowych, z których jednak projektanci elektrycy nie zawsze korzystają, co w konsekwencji powoduje, że projektowana instalacja może mieć wiele błędów. Dlatego też program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem obowiązującej normalizacji. Dodatkowo podczas szkolenia omawiana jest problematyka doboru zabezpieczeń przeciążeniowych oraz zabezpieczeń zwarciowych przewodów i kabli niskiego napięcia, która związana jest z roboczą i zwarciową obciążalnością prądową. Poruszane są również zagadnienia związane z doborem przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, kiedy występuje wysoka temperatura powodująca znaczny wzrost rezystancji przewodów zasilających. Zagadnienia te nie zostały dotychczas objęte normalizacją, w związku z czym często projektanci nieświadomie popełniają podczas projektowania instalacji wiele błędów, mimo że pozornie dobór przewodów został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę zasad poprawnego doboru przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń, od którego zależy bezpieczeństwo osób użytkujących instalację elektryczną oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu aktualnych zmian przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały szkoleniowe, dodatkowo uzupełnione o wybrane projekty i publikacje z zakresu docelowej tematyki.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

 • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
 • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

  CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 h godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Paulina Zaremba
  [email protected]
  tel. 22 512 60 78
  tel. kom. 531 474 969

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika „elektro.info”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

  Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.