OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W SIECIACH, INSTALACJACH I URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH
NISKIEGO NAPIĘCIA – ZAGADNIENIA WYBRANE

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

TERMIN: Nowy termin wkrótce
MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Oddziaływanie prądów na organizmy żywe.
2. Definicje pojęć stosowanych w teorii i technice ochrony przeciwporażeniowej.
3. Ochrona podstawowa. Zastosowanie i ograniczenia.
4. Ochrona uzupełniająca (dodatkowa). Zastosowanie i ograniczenia.
5. Samoczynne wyłączenie zasilania w różnych układach zasilania.
6. Równoczesna ochrona podstawowa i dodatkowa.
7. Połączenia wyrównawcze.
8. Ochrona w strefach bez połączeń wyrównawczych.
9. Izolowane stanowisko i separacja elektryczna.
10. Włącznik różnicowoprądowy. Budowa i zastosowanie.
11. Ochrona przeciwporażeniowa przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego.
12. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych nn.
13. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oświetlenia ulicznego.
14. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych przez zasilacz UPS.
15. Ochrona przeciwporażeniowa w strefach zwiększonego zagrożenia porażeniowego (pomieszczenia kąpielowe, sauny, tereny budowy itp.).
16. Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli. Interpretacja uzyskanych wyników.
17. Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia. Interpretacja uzyskanych wyników.
18. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego.
19. Pomiary rezystancji uziemienia.
20. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz przybliżenie zastosowań i ograniczeń związanych z ochroną podstawową i ochroną uzupełniającą (dodatkową). Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad ochrony w strefach bez połączeń wyrównawczych oraz ochrony przeciwporażeniowej przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego w sieciach elektroenergetycznych nn i instalacjach zasilanych przez zasilacz UPS, a także w strefach zwiększonego zagrożenia porażeniowego (pomieszczenia kąpielowe, sauny, tereny budowy itp.). Znacząca uwaga zostanie poświęcona ochronie przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób projektujących instalacje elektryczne niskich napięć.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Pozyskanie umiejętności projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, w różnych aspektach zastosowania. Poznanie sposobów pomiaru rezystancji izolacji przewodów i kabli oraz pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia, a także umiejętności interpretacji uzyskanych wyników. Zdobycie umiejętności oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego. Program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem obowiązującej normalizacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu aktualnych zmian przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały szkoleniowe, dodatkowo uzupełnione o wybrane projekty i publikacje z zakresu docelowej tematyki.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
 • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

  CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 h godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Paulina Zaremba
  [email protected]
  tel. 22 512 60 78
  tel. kom. 531 474 969

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika „elektro.info”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

  Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.