DATA SZKOLENIA: 19 czerwca 2024 godz. 11:00
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 11:00-15:00
FORMA SZKOLENIA: online na żywo na platformie ClickMeeting
PROWADZĄCY:
Julian Wiatr

KOSZT SZKOLENIA:

399 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”*
549 zł netto dla pozostałych uczestników

W CENIE SZKOLENIA:

udział w szkoleniu online 1 osoby,
bogate i obszerne materiały szkoleniowe do pobrania online,
certyfikat odbycia szkolenia.

*Prenumeratorów prosimy o kontakt z Paulina Zaremba (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego.

Zobacz, jak zostać prenumeratorem elektro.info.

W programie szkolenia „Metodyka konstruowania i zasady dopuszczania przeciwpożarowego wyłącznika prądu” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące projektowania PWP i wprowadzania do obrotu w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych. Celem szkolenia jest prezentacja metodyki poprawnego doboru poszczególnych elementów tworzących PWP do warunków zasilania ze względu na różne źródła energii oraz wpływ temperatury pożaru na ich pracę, zgodnie z zasadami elektrotechniki, wymaganiami niezawodności zasilania w energię elektryczną oraz bezpieczeństwa, wszystko  w myśl obowiązujących przepisów i norm.

W trakcie szkolenia zostanie wyjaśniona możliwość dopuszczenia do jednostkowego zastosowania PWP w obiektach budowlanych.

Partnerzy szkolenia:

Materiały partnera:

Elektromet – karta promująca PPWP
Katalog Elektromet
PPWP – opis produktu
Przykładowy schemat podłączenia PPWP – Elektromet

OPIS SZKOLENIA:

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) to urządzenie elektryczne, prawnie nazwane urządzeniem przeciwpożarowym, którego zadaniem jest wyłączenie dopływu energii elektrycznej do odbiorników powszechnego użytku podczas pożaru budynku, dzięki czemu zostaje ograniczona możliwość porażenia prądem elektrycznym ratowników oraz osób ewakuowanych. Urządzenie to zostało wprowadzone do wykazu urządzeń przeciwpożarowych i od 1.01.2021 r. tworzący je zestaw elementów składowych (aparat wykonawczy, elementy sygnalizacji stanu położenia aparatu wykonawczego oraz przycisk uruchamiający) wymaga przed zainstalowaniem w budynku lub innym obiekcie budowlanym uzyskania Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych, który stanowił będzie podstawę znakowania znakiem budowlanym. Zgodnie z art. 5 w związku z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) zawsze istnieje możliwość wprowadzenia do jednostkowego dopuszczenia wyrobu nieposiadającego KCSWU,
co będzie jednym z zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia.

Przystępując do projektowania PWP, należy ocenić warunki zasilania oraz warunki środowiska potencjalnego pożaru w budynku,  w którym będzie on instalowany. Ponieważ jest to urządzenie elektryczne, któremu przypisuje się funkcje bezpieczeństwa, musi być niezawodne, tanie, bezpieczne oraz proste w obsłudze. Podczas różnych szkoleń prowadzonych przez osoby bez kwalifikacji elektrycznych, PWP jest przedstawiany jako proste i nieskomplikowane urządzenie. Prezentowane są rozwiązania niezgodne z zasadami elektrotechniki, zawierające elementy pogarszające niezawodność i bezpieczeństwo, wpływające przy tym na koszty wykonania i komplikujące układ sterowania
oraz warunki dalszej eksploatacji.

Celem szkolenia jest prezentacja metodyki poprawnego doboru poszczególnych elementów tworzących PWP do warunków zasilania z różnych źródeł energii oraz wpływu temperatury pożaru na ich pracę, zgodnie z zasadami elektrotechniki, niezawodności zasilania w energię elektryczną oraz bezpieczeństwa w myśl obowiązujących przepisów i norm. Podczas szkolenia będą omówione wymagania formalnoprawne, wymagania eksploatacyjne oraz metodyka konstruowania i sterowania PWP z zachowaniem warunków bezpieczeństwa elektrycznego. Szkolenie zakończy prezentacja działania PWP wyposażonego w różne układy sterowania, dzięki czemu słuchacze będą mogli wyciągnąć praktyczne wnioski i zrozumieć cel, jaki ma do spełnienia to urządzenie.

Odpowiemy również na pytanie, czy konieczne jest instalowanie certyfikowanego wyrobu PWP, gdy takie żądanie stawia rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. lub funkcjonariusz prewencji PSP.

PROGRAM SZKOLENIA:

 I. Opis środowiska pożarowego i zasady zasilania budynków w energię elektryczną w czasie pożaru: 

 1. Elementarna teoria pożarów i wpływ środowiska pożarowego na pracę urządzeń elektrycznych
 2. Schemat blokowy zasilania budynku w energię elektryczną
 3. Podstawowe parametry definiujące jakość energii elektrycznej
 4. Podstawowe schematy oraz definicje określające niezawodność zasilania
 5. Zwarcie jako szczególny stan urządzenia elektroenergetycznego
 6. Przebieg prądu zwarciowego. Początkowy prąd zwarcia
 7. Moc zwarciowa i jej zastosowanie do wyznaczania parametrów obwodu zwarciowego
 8. Prąd zwarciowy udarowy
 9. Prąd zwarciowy wyłączeniowy
 10. Prąd zwarciowy zastępczy cieplny
 11. Udział silników w prądzie zwarciowym
 12. Ograniczanie prądu zwarciowego
 13. Impedancje zwarciowe
 14. Obciążalność zwarciowa elektrodynamiczna urządzeń elektrycznych. Zasady doboru aparatów elektrycznych do warunków zwarciowych

II. Metodyka konstruowania PWP i wprowadzania do obrotu jako wyrobu budowlanego.

 1. Definicja urządzeń przeciwpożarowych
 2. Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Wymagania prawne oraz ich funkcjonowanie w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych
 3. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych w budynku zasilanym w układzie zasilania TT
 4. Podstawowe wymagania CPR
 5. Wymagania prawne stawiane PWP
 6. Metodyka konstruowania i sterowania PWP
 7. Wymagania stawiane wyłączeniu pożarowemu fotowoltaiki
 8. Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych
 9. PWP jako wyrób budowlany i zasady jego wprowadzania do obrotu
 10. PWP jako wyrób certyfikowany a warunki dopuszczenia do jednostkowego zastosowania
 11. Lokalizacja PWP w budynkach wymagających jego stosowania
 12. Praktyczne zastosowanie teorii – przykładowy projekt układu PWP

KOSZT SZKOLENIA:

399 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”*
549 zł netto dla pozostałych uczestników

W CENIE SZKOLENIA:

 • udział w szkoleniu online 1 osoby,
 • bogate i obszerne materiały szkoleniowe do pobrania online,
 • certyfikat odbycia szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
 • głośniki lub słuchawki.

*Prenumeratorów prosimy o kontakt z Paulina Zaremba (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego.

KONTAKT:
Paulina Zaremba
[email protected]
tel. 22 512 60 78
tel. kom. 531 474 969

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl
ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437