TYP SZKOLENIA: online, na żywo
PROWADZĄCY:
Julian Wiatr
TERMIN: 29 czerwca 2021
CZAS TRWANIA: 15:00-19:00 (w tym przerwa)
CENA SZKOLENIA:
– 369 zł brutto (300 netto) dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
– 492 zł brutto (400 zł netto) dla pozostałych uczestników.

W programie szkolenia „Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia” znalazły się zagadnienia dotyczące parametrów zasilania napięcia, niezawodności zasilania urządzeń elektrycznych, współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergeretyczną, wyznaczania mocy zapotrzebowanej i inne.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

15:00-15:30 logowanie i rejestracja na szkolenie

15:30 rozpoczęcie szkolenia

17:00-17:30 przerwa

17:30-18:30 kontynuacja szkolenia

18:30-19:00 pytania Uczestników i zakończenie szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Schemat blokowo-ideowy zasilania budynku.
 2. Kategorie odbiorników przyjęte w gospodarce energetycznej.
 3. Wybrane definicje parametrów napięcia zasilającego.
 4. Niezawodność zasilania urządzeń elektrycznych.
 5. Przykłady struktur niezawodnościowych.
 6. Klasy wymagań stawianym ZP zgodnie z normą PN-ISO 8528-5.
 7. Współpraca zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną.
 8. Zespół prądotwórczy w układzie zasilania pojedynczego budynku.
 9. Przyłączenie zespołu prądotwórczego w RGnn.
 10. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.
 11. Dobór mocy zespołu prądotwórczego.
 12. Zasilanie awaryjne sieci elektroenergetycznych nn.
 13. Obciążenie chwilowe linii głównej a obciążenie szczytowe.
 14. Układ zasilania TN.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie metodyki projektowania układów zasilania awaryjnego sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, które stały się standardem stosowanym przez spółki dystrybucyjne w przypadku długotrwałej przerwy w dostawie energii elektrycznej. W ramach czterech godzin szkolenia zostaną omówione zasady planowania mocy w budynkach mieszkalnych w warunkach normalnych oraz dla warunków zasilania awaryjnego. Omówione zostaną zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej przy zasianiu sieci elektroenergetycznych nn z generatora zespołu prądotwórczego. Zaprezentowane zostaną wymagania dotyczące projektowania układów współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną, metodyka projektowania PWP i jego sterowania przy zasilaniu awaryjnym budynków oraz przykłady automatycznego ograniczania mocy u odbiorców na czas funkcjonowania zasilania awaryjnego. W końcowej części szkolenia zaprezentowane zostaną wymagania dotyczące uziemiania sieci elektroenergetycznych nn, punktu neutralnego generatora zespołu prądotwórczego oraz metodyka i zakres prowadzenia badań okresowych zespołów prądotwórczych.

Uzupełnieniem szkolenia będzie prezentacja metodyki projektowania układów zasilania w układzie zasilania IT, który powszechnie występuje na wszystkich jednostkach pływających, jednostkach latających, podziemiach kopalń, wybranych elementach szpitali oraz zakładów chemicznych. Może być wykorzystywany w obwodach zasilania urządzeń przeciwpożarowych.
W końcowej części szkolenia zostanie omówiona metodyka doboru przewodów i kabli układanych w budynkach ze względu na reakcję na ogień, zgodnie z wymaganiami CPR. Dostępne w tym zakresie opracowania ITB oraz SEP nie wyjaśniają problemu. Ograniczają się jedynie do wskazówek, które często są błędnie interpretowane przez projektantów.

Generator zespołu prądotwórczego jest źródłem miękkim o zmieniających się parametrach zwarciowych wraz z upływem czasu trwania zwarcia. Skutkuje to odmiennymi zasadami projektowania ochrony przeciwporażeniowej w stosunku do zasilania z SEE. W normach przedmiotowych nie została opisana metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego. Skutkuje to przyjmowaniem przez projektantów błędnych założeń prowadzących do nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Podobny problem dotyczy zasad doboru mocy zespołu prądotwórczego, dla którego metody powszechnie stasowane przy doborze transformatora nie znajdują zastosowania.

Dlatego też program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych oraz aktualnej wiedzy technicznej.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do pracowników spółek dystrybucyjnych, wykonawców sieci oraz instalacji elektrycznych i projektantów elektryków, a także osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę zasad poprawnego doboru mocy zespołów prądotwórczych stosowanych w układach zasilania awaryjnego, projektowania układów współpracy z siecią elektroenergetyczną, projektowania ochrony przeciwporażeniowej przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego, zasad jego uziemiania oraz prowadzenia badań okresowych zespołów prądotwórczych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu aktualnych zmian przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały szkoleniowe, dodatkowo uzupełnione o wybrane projekty i publikacje z zakresu docelowej tematyki, w tym książkę w wersji elektronicznej pt. „Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego obiektów budowlanych” – J. Wiatr

KOSZT:

– 369 zł brutto (300 netto) dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
– 492 zł brutto (400 zł netto) dla pozostałych uczestników.

CENA OBEJMUJE:

 • udział w szkoleniu online 1 osoby,
 • bogate i obszerne materiały szkoleniowe do pobrania online,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

METODY SZKOLENIOWE:

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
 • głośniki lub słuchawki.

KONTAKT:
Paulina Zaremba
szkolenia@elektro.info.pl
tel. 22 512 60 78
tel. kom. 531 474 969

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl
ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.