O kursie

Prowadzący: Julian Wiatr
W programie szkolenia „Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych” znalazły się zagadnienia dotyczące wyładowań atmosferycznych, wyznaczaniu stref ochronnych, budowie ograniczników przepięć oraz dodatkowo o CPR i przeciwpożarowych wyłącznikiem prądu.

Opis

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zagrożenia stwarzane przez wyładowania atmosferyczne.
 2. Wymagania norm i przepisów techniczno-prawnych dotyczących ochrony odgromowej i przepięciowej.
 3. Szacowanie ryzyka.
 4. Poziomy ochrony odgromowej.
 5. Wyznaczanie stref ochronnych w ochronie zewnętrznej.
 6. Ochrona przepięciowa. Zagrożenia i tworzenie stref ochrony.
 7. Wyrównywanie potencjałów.
 8. Wielostopniowy system ochrony przepięciowej.
 9. Typy oraz budowa i działanie ograniczników przepięć.
 10. Zasady układania przewodów. Metodyka ochrony przed napięciami indukowanymi.
 11. Ochrona urządzeń instalowanych na dachach budynków.
 12. Ochrona przepięciowa źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego.
 13. Ochrona odgromowa i przepięciowa fotowoltaiki.
 14. Zagrożenia pożarowe oraz porażeniowe stwarzane przez ograniczniki przepięć i metodyka neutralizacji potencjalnych zagrożeń.
 15. Metodyka badań oraz oceny stanu instalacji piorunochronnej.
 16. Prezentacja przykładowego projektu instalacji piorunochronnej magazynu paliw płynnych.

DODATEK!

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Wymagania stawiane kablom i przewodom wynikające z rozporządzenia CPR.

KOSZT:

20% taniej 490 zł392 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika
„elektro.info”*
20% taniej 640 zł512 zł netto dla pozostałych uczestników

*Prenumeratorów prosimy o kontakt z Paulina Zaremba (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego.

KONTAKT:
Paulina Zaremba
[email protected]
tel. 22 512 60 78
tel. kom. 531 474 969

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl
ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437