TYP SZKOLENIA: online, na żywo
PROWADZĄCY:
Julian Wiatr,  redaktor naczelny „elektro.info”
TERMIN: 14 maja 2024 r.
CZAS TRWANIA: godz. 11:00-15:00

KOSZT SZKOLENIA:

399 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”*
549 zł netto dla pozostałych uczestników

W CENIE SZKOLENIA:

udział w szkoleniu online 1 osoby,
bogate i obszerne materiały szkoleniowe do pobrania online,
certyfikat odbycia szkolenia.

* Prenumeratorów prosimy o kontakt z Pauliną Zarembą (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego.

Zobacz, jak zostać prenumeratorem elektro.info.

W programie szkolenia „Ochrona przeciwporażeniowa oraz badanie stanu technicznego w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia” znalazły się zagadnienia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej stosowane powszechnie w instalacjach elektrycznych przy zasilaniu z SEE, w instalacjach fotowoltaicznych, w strefach zwiększonego zagrożenia porażeniowego oraz w instalacjach, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Omówione zostaną również zagadnienia związane z badaniem stanu technicznego instalacji elektrycznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Oddziaływanie prądów na organizmy żywe:
  – budowa ciała ludzkiego, schemat zastępczy skóry,
  – drogi przepływu prądów, wartości prądów oraz odpowiadające im skutki,
  – wartości napięć przyjętych w teorii i technice ochrony przeciwporażeniowej,
  – strefy czasowo-prądowe i skutki wywoływane przez przepływające prądy.
 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane powszechnie w instalacjach
  elektrycznych przy zasilaniu z SEE zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 oraz
  PN-HD 60364-4-41:2017-09:
  – ochrona podstawowa,
  – ochrona przy uszkodzeniu w różnych układach zasilania (TN; TT oraz IT),
  – separacja elektryczna,
  – izolacja podwójna lub wzmocniona,
  – układy bardzo niskiego napięcia SELV lub PELV,
  – ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych,
  – zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych oraz ograniczenia
  w ich stosowaniu.
 3. Ochrona przeciwporażeniowa w strefach zwiększonego zagrożenia porażeniowego
  (sauny, łazienki, kempingi, tereny budowy, przystanie jachtowe, pomieszczenia
  przewodzące o ograniczonej przestrzeni, kotłownie, węzły cieplne itp.).
 4. Ochrona przeciwporażeniowa i związane z nią problemy przy zasilaniu instalacji
  ze źródeł napięcia gwarantowanego (UPS) oraz źródeł zasilania awaryjnego (zespół
  prądotwórczy).
 5. Ochrona przeciwporażeniowa w systemach fotowoltaicznych.
 6. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie
  jest niezbędne w czasie pożaru, zgodnie z normą N SEP-E 005:
  – podstawy teorii pożaru (definicje, rozwój pożaru, temperatura – krzywe pożarowe),
  – wpływ temperatury pożaru na warunki ochrony przeciwporażeniowej,
  – środki ochrony gwarantujące skuteczną ochronę od porażeń w czasie pożaru,
  – metodyka zasilania urządzeń ppoż. w budynku zasilanym w układzie TT.
 7. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych nn,
  zgodnie z normą N SEP-E 001.
 8. Badanie stanu technicznego instalacji. Zagadnienia wybrane:
  – błędy pomiarowe,
  – czasookresy badań kontrolnych,
  – ocena ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne
  wyłączenie zasilania,
  – badanie stanu technicznego wyłącznika różnicowoprądowego,
  – badanie rezystancji izolacji przewodów elektrycznych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy nt. zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia z uwzględnieniem specyfiki dostępnych źródeł zasilania, a także podstawowych zasad badania stanu technicznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Omówione zostaną środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane powszechnie w instalacjach elektrycznych przy zasilaniu z SEE zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną zagadnienia związane z ochroną przeciwporażeniową w strefach zwiększonego zagrożenia porażeniowego, a także przy zasilaniu instalacji ze źródeł napięcia gwarantowanego (UPS) oraz źródeł zasilania awaryjnego (zespół prądotwórczy) i w systemach fotowoltaicznych. Poruszane zagadnienia będą też dotyczyły ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, zgodnie z normą NSEP-E 005.

Program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych oraz aktualnej wiedzy technicznej.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do projektantów elektryków, elektroinstalatorów, pracowników spółek dystrybucyjnych, wykonawców sieci oraz instalacji elektrycznych, a także osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę zasad poprawnego projektowania ochrony przeciwporażeniowej w różnych warunkach oraz w określonych rodzajach instalacji. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały szkoleniowe, dodatkowo uzupełnione o publikacje z zakresu docelowej tematyki.

KOSZT SZKOLENIA:

399 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”*
549 zł netto dla pozostałych uczestników

W CENIE SZKOLENIA:

udział w szkoleniu online 1 osoby,
bogate i obszerne materiały szkoleniowe do pobrania online,
certyfikat odbycia szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE:Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
 • głośniki lub słuchawki

KONTAKT:
Paulina Zaremba
[email protected]
tel. 22 512 60 78
tel. kom. 531 474 969

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl
ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.