EWAKUACJA LUDZI I ZWIERZĄT Z BUDYNKÓW ORAZ JEJ WSPOMAGANIE.
OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

TERMIN: Nowy termin wkrótce
MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Opis środowiska pożarowego.
 • Ewakuacja ludzi oraz zwierząt z budynku.
 • Wymagania przepisów techniczno-prawnych.
 • Drogi ewakuacji – wymagania i ograniczenia.
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne jako urządzenie przeciwpożarowe wspomagające ewakuację.
 • Wymagania norm i przepisów techniczno-prawnych.
 • Porównanie wymagań normy PN-EN1838:2005 oraz normy PN-EN 1838:2013.
 • Rozmieszczanie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Znaki ewakuacyjne oraz zasady ich rozmieszczania.
 • Certyfikacja opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Ocena stanu technicznego oświetlenia awaryjnego i prowadzenie eksploatacji.
 • Wymagania stawiane kablom i przewodom w zakresie reakcji na ogień wynikające
  z rozporządzenia CPR, a wymagania normy N SEP-E 007.
 • Źródła zasilania stasowane w oświetleniu awaryjnym i ewakuacyjnym, zgodnie
  z wymaganiami normy PN-EN 60364-5-56:2010.
 • Metodyka doboru źródeł.
 • Zasady projektowania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Dobór przewodów i ich zabezpieczeń stosowanych w instalacjach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Zasady projektowania oświetlenia awaryjnego w tunelach komunikacyjnych.
 • Najczęściej spotykane błędy w instalacjach oświetlenia awaryjnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób zajmujących się oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
 • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

  CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 h godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Paulina Zaremba
  [email protected]
  tel. 22 512 60 78
  tel. kom. 531 474 969

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika „elektro.info”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

  Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.