BATERIE AKUMULATORÓW. ZASTOSOWANIE W ZASILACZACH UPS, INSTALACJACH PRZECIWPOŻAROWYCH I NAPĘDACH SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Stwarzane zagrożenia i warunki bezpiecznej eksploatacji

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

TERMIN: 27 lutego 11:00-16.15
MIEJSCE: CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO JUPITER w Warszawie, Towarowa 22, sala „JOWISZ”

DOJAZD NA PARKING:

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przeznaczenie akumulatorów, ich budowa oraz zasada działania.
 2. Reakcje chemiczne zachodzące w czasie ładowania i rozładowania.
 3. Właściwości fizykochemiczne akumulatorów. Krzywa rozładowania.
 4. Akumulatory stosowane w zasilaczach UPS.
 5. Zagrożenia wybuchowe stwarzane przez akumulatory w magazynach energii zasilaczy UPS oraz metodyka neutralizacji zagrożeń wybuchowych.
 6. Dobór akumulatorów do zasilaczy UPS.
 7. Badanie rezystancji wewnętrznej akumulatorów oraz badanie ich stanu technicznego.
 8. Prądy zwarciowe baterii akumulatorów i ochrona instalacji przed ich wpływem.
 9. Badania eksploatacyjne i ocena stanu technicznego akumulatorów.
 10. Pomiar rezystancji wewnętrznej baterii.
 11. Prezentacja przykładowego projektu przedziału bateryjnego zasilacza UPS.
 12. Baterie akumulatorów stosowane w samochodach elektrycznych.
  Ładowanie samochodów elektrycznych.
 13. Źródła paliwowe i superkondensatory oraz ich zastosowania.
 14. Dobór przewodów nn i wymagania Rozporządzenia CPR:
 • kryteria doboru przewodów elektrycznych,
 • elementy teorii pożaru,
 • zachowanie się przewodów w warunkach wysokiej temperatury,
 • wymagania CPR dotyczące reakcji na ogień przewodów,
 • wymagania normy N SEP-E 007, a wymagania CPR,
 • zastosowania wymagań CPR oraz N SEP-E 007 w praktyce.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zasilaczami UPS, projektowaniem instalacji przeciwpożarowych oraz bezpieczną ich eksploatacją.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 30 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
 • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

  CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 h godzin lekcyjnych),
  • bogate materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Paulina Zaremba
  [email protected]
  tel. 22 512 60 78
  tel. kom. 531 474 969

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika „elektro.info”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

  Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.