Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę MEDIUM Sp. z o.o., ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, nr KRS: 0000438211 w celu uczestnictwa w szkoleniu oraz przesyłania Panu/Pani informacji dotyczących tego wydarzenia;


  Wyrażam zgodę na kontakt środkami elektronicznymi (na podany przez Pana/Panią adres e-mail);


  Wyrażam zgodę na kontakt środkami tel. (na podany przez Pana/ Panią nr tel.);


  Wyrażam zgodę na wysyłanie wiadomości dotyczących szkoleń Grupy MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.


  Wyrażam zgodę na wysyłanie newslettera marketingowego portalu elektro.info.pl


  Zapoznałem się z regulaminem szkoleń "Regulamin uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych i szkoleniach organizowanych przez Grupę MEDIUM".


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000438211, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Dane będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.

  Reklamacje związane z obsługą zamówień usługi szkoleniowej oraz wykonaniem usługi szkoleniowej należy zgłaszać zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych i szkoleniach organizowanych przez Grupę MEDIUM