DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ICH ZABEZPIECZEŃ [online]

PROWADZĄCY: Julian Wiatr
CENA SZKOLENIA:
– 300 zł brutto (369 netto) dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
– 400 zł brutto (492 zł netto) dla pozostałych uczestników.

PROGRAM:

 1. Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji.
 2. Zwarcia i zasady ich obliczania.
 3. Obliczanie obciążeń długotrwałych dla odbiorów liniowych i nieliniowych.
 4. Sposoby układania przewodów i metodyka wyznaczania długotrwałej dopuszczalnej obciążalności prądowej.
 5. Dobór przewodów ze względu na:
  • wytrzymałość mechaniczną,
  • długotrwałą obciążalność prądowa i przeciążalność,
  • warunki ochrony przeciwporażeniowej,
  • warunki zwarciowe,
  • spadek napięcia.
 6. Zasady doboru przewodów układanych równolegle.
 7. Dobór przewodów ze względu na klasę reakcji na ogień – wymagania CPR.
 8. Dobór przewodów do obwodów instalacji przeciwpożarowych.
 9. Dobór zabezpieczeń przewodów na różne warunki pracy.
 10. Dobór zabezpieczeń w obwodach instalacji przeciwpożarowych.
 11. Zasady wprowadzania do obrotu oraz dopuszczania przewodów i kabli w ochronie przeciwpożarowej.

  CEL SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest poznanie zasad poprawnego doboru przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń, od którego zależy bezpieczeństwo osób użytkujących instalację oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku.

  Zasady doboru przewodów są jednoznacznie określone w normach przedmiotowych, z których jednak projektanci elektrycy nie zawsze korzystają, co w konsekwencji powoduje, że projektowana instalacja może mieć wiele błędów.

  Dlatego też program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem obowiązującej normalizacji. Dodatkowo podczas szkolenia omawiana jest problematyka doboru zabezpieczeń przeciążeniowych oraz zabezpieczeń zwarciowych przewodów i kabli niskiego napięcia, która związana jest z roboczą i zwarciową obciążalnością prądową.

  Poruszane są również zagadnienia związane z doborem przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, kiedy występuje wysoka temperatura powodująca znaczny wzrost rezystancji przewodów zasilających. Zagadnienia te nie zostały dotychczas objęte normalizacją, w związku z czym często projektanci nieświadomie popełniają podczas projektowania instalacji wiele błędów, mimo że pozornie dobór przewodów został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

  GRUPA DOCELOWA:

  Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę zasad poprawnego doboru przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń, od którego zależy bezpieczeństwo osób użytkujących instalację elektryczną oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku.

  Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu aktualnych zmian przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały szkoleniowe, dodatkowo uzupełnione o wybrane projekty i publikacje z zakresu docelowej tematyki.

  METODY SZKOLENIOWE:

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań.

  Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

  • 492 zł brutto (400 netto) dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
  • 615 zł brutto (500 zł netto) dla pozostałych uczestników.

  Chcesz zostać prenumeratorem? Kliknij tutaj!

   CENA OBEJMUJE:

   • udział w szkoleniu online 1 osoby,
   • bogate i obszerne materiały szkoleniowe do pobrania online,
   • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.

   Kontakt:

   Paulina Zaremba
   [email protected]
   tel. 22 512 60 78
   tel. kom. 531 474 969

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

   Redakcja miesięcznika „elektro.info”
   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

   Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.