PODSTAWY PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNYCH
LINII NAPOWIETRZNYCH

PODSTAWY PROJEKTOWANIA PRZYDOMOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

TERMIN: Nowy termin wkrótce
MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

1. Normy dotyczące elektroenergetycznych linii napowietrznych.
2. Elementy składowe linii.
3. Budowa przęsła i jego parametry.
4. Krzywa łańcuchowa i siły występujące w przewodach przęsła.
5. Budowa przewodów stosowanych do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych.
6. Sadź i jej wpływ na zachowanie się przewodów linii.
7. Równanie stanów.
8. Metodyka budowy linii.
9. Odległości linii od innych obiektów budowlanych.
10. Profil geodezyjny linii.
11. Drgania oraz ich neutralizacja.
12. Siły działające na słup.
13. Wpływ rozstawu przęseł na zwis oraz rozkład sił działających na słupy.
14. Słupowe stacje transformatorowe – metodyka konstruowania konstrukcji nośnej.
15. Elementarna teoria zwarć.
16. Dobór przekroju przewodów w liniach napowietrznych.
17. Elektroenergetyczne linie napowietrzne wykonane w technologii SAXKA.

Część II

1. Nasłonecznie i usłonecznienie.
2. Geometria układu słonecznego.
3. Schemat blokowy systemu PV.
4. Charakterystyka panelu PV oraz zasady tworzenia generatora PV.
5. Magazyny energii. Zasady ich budowy i bezpiecznej eksploatacji.
6. Metodyka doboru falownika.
7. Dobór paneli PV tworzących generator systemu PV.
8. Dobór przewodów systemu PV oraz ich zabezpieczeń.
9. Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji PV.
10. Pożarowe wyłączenie generatora PV.
11. Przykłady praktycznych zastosowań układów PV.
12. Przykładowy projekt przydomowej elektrowni PV.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie zasad projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych nn i SN oraz projektowania przydomowych elektrowni fotowoltaicznych (PV). W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają mechanikę przewodów i konstrukcji wsporczych. W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia będą mieli okazję opanowania metodyki rozwiązywania równania stanów, którego znajomość jest niezbędna przy projektowaniu, a często przydatna podczas wykonawstwa w sytuacjach nieokreślonych w katalogach do projektowania linii napowietrznych. Omówione zostaną zasady obliczania zwarć i doboru przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną oraz wymagania elektryczne. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zasadom doboru aparatów oraz osprzętu elektrycznego stosowanego w liniach napowietrznych nn i SN. Dodatkowo w ramach tego szkolenia zostaną omówione podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych oraz doboru paneli fotowoltaicznych oraz ich zabezpieczania. Przedstawione zostaną zasady konstruowania magazynów energii oraz stwarzane przez nie zagrożenia wybuchowe i metody ich neutralizacji, a także sposoby projektowania ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej systemów fotowoltaicznych.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do elektryków i projektantów elektryków, a także osób projektujących linie napowietrzne oraz instalacje fotowoltaiczne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Pozyskanie umiejętności korzystania z katalogów do projektowania linii napowietrznych oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nn. Poznanie sposobów projektowania linii napowietrznych oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nn i prowadzenia podstawowych obliczeń zwarciowych i doboru przewodów zgodnie z wymaganiami elektrycznymi oraz sposobów projektowania ochrony przeciwporażeniowej w systemach fotowoltaicznych ze względu na silne zmiany parametrów zwarciowych źródła, które są uzależnione od nasłonecznienia. Program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem obowiązującej normalizacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu aktualnych zmian przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogate materiały szkoleniowe, dodatkowo uzupełnione o wybrane projekty i publikacje z zakresu docelowej tematyki.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”,
 • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

  CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 h godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Joanna Wątor
  [email protected]
  tel. 22 512 60 74
  tel. kom. 534 920 346

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika „elektro.info”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

  Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.