ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ WYBUCHOWYCH I POŻAROWYCH

INSTALACJE ORAZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Nowy termin pojawi się już wkrótce!

Czas trwania: 10:30 – 16:15

Koszt szkolenia: 550 zł netto

Dla prenumeratorów promocyjna cena: 400 zł netto

PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 • Podstawowe definicje, strefy zgorzeń oraz normy przedmiotowe.
 • Trójkąt porowy i granice wybuchowości.
 • Temperatura zapłonu oraz temperatura samozapłonu.
 • Zagrożenia pożarowe lub wybuchowe.
 • Ocena możliwych obrażeń mogących wystąpić podczas wybuchu.
 • Gęstość obciążenia ogniowego, definicja oraz metodyka jej wyznaczania.
 • Czynniki wpływające na zagrożenie oraz ich ocena.
 • Źródła zapłonu.
 • Metodyka rozpoznawania zagrożeń oraz ich neutralizacji. Strefy zagrożenia wybuchem.
 • Definicja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Typy urządzeń przeciwwybuchowych oraz ich budowa.
 • Oznaczanie urządzeń przeciwwybuchowych.
 • Metodyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem.
 • Dobór urządzeń elektrycznych do stref zagrożenia.
 • Instalacje w elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów stasowane w zasilaczach UPS oraz ich neutralizacja.
 • Prezentacja przykładowego projektu wentylacji pomieszczenia bateryjnego zasilacza UPS.

Julian Wiatrmgr. inż. Julian Wiatr – emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:
– teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
– pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
– automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
– bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
– charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Czytaj dalej »

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Joanna Wątor
jwator@medium.media.pl
Tel. kom. 534 920 346
Tel. 22 512 60 74


przez Grupę Medium z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18 w celu przeprowadzenia szkoleniaDane będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności elektro.info.pl oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.
przez Grupę Medium z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18


przez Grupę Medium z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18