Zaprasza na szkolenie z zakresu:

DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ICH ZABEZPIECZEŃ

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH I SYGNALIZACYJNYCH LINII KABLOWYCH

8 listopada 2018 - Warszawa

PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 • Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji.

 • Zwarcia i zasady ich obliczania.

 • Obliczanie obciążeń długotrwałych dla odbiorów liniowych i nieliniowych.

 • Sposoby układania przewodów i metodyka wyznaczania długotrwałej dopuszczalnej obciążalności prądowej.

 • Dobór przewodów ze względu na:
  - wytrzymałość mechaniczną,
  długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność,
  - warunki ochrony przeciwporażeniowej,
  - warunki zwarciowe,
  - spadek napięcia.

 • Dobór zabezpieczeń przewodów.

 • Dobór przewodów układanych równolegle oraz ich zabezpieczanie.

 • Dobór przewodów oraz ich zabezpieczeń do obwodów przeciwpożarowych.

 • odstawowe projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych:
  - definicje zamieszczone w normie N SEP-E 004,
  - zasady doboru kabli nn oraz SN – przykłady rachunkowe,
  - wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach kablowych,
  - wymagania dotyczące układania kabli w ziemi oraz w budynkach,
  - wymagane minimalne odległości kabli od innych obiektów budowlanych,
  - badanie stanu technicznego kabli.

PROWADZĄCY:

mgr. inż. Julian Wiatr - emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:
- teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
- pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
- automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
- bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
- charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Czytaj dalej »

GDZIE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa

KOSZT SZKOLENIA: 550 zł NETTO


PROMOCJA: CENA DLA PRENUMERATORÓW elektro.info 400 ZŁ NETTO
* - pole obowiązkowe
Zapoznaj się z polityką prywatności
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursu w trakcie jego trwania.

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT:

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Małgorzata Jasik
tel.: 22 512 60 78

faks: 22 810 27 42
e-mail:mjasik@medium.media.pl

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.