Zaprasza na szkolenie z zakresu:

PODSTAWY PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH

PODSTAWY PROJEKTOWANIA PRZYDOMOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

6 grudnia 2018 - Warszawa

PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I

 • Normy dotyczące elektroenergetycznych linii napowietrznych.

 • Elementy składowe linii.

 • Budowa przęsła i jego parametry.

 • Krzywa łańcuchowa i siły występujące w przewodach przęsła.

 • Budowa przewodów stosowanych do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych.

 • Równanie stanów.

 • Metodyka budowy linii.

 • Odległości linii od innych obiektów budowlanych.

 • Profil geodezyjny linii.

 • Drgania oraz ich neutralizacja.

 • Siły działające na słup.

 • Wpływ rozstawu przęseł na zwis oraz rozkład sił działających na słupy.

 • Słupowe stacje transformatorowe – metodyka konstruowania konstrukcji nośnej.

 • Elementarna teoria zwarć.

 • Dobór przekroju przewodów w liniach napowietrznych.

 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne wykonane w technologii SAXKA.

CZĘŚĆ II

 • Nasłonecznie i usłonecznienie.

 • Geometria układu słonecznego.

 • Schemat blokowy systemu PV.

 • Charakterystyka Panelu PV oraz zasady tworzenia generatora PV.

 • Magazyny energii. Zasady ich budowy i bezpiecznej eksploatacji.

 • Metodyka doboru falownika.

 • Dobór paneli PV tworzących generator systemu PV.

 • Dobór przewodów systemu PV oraz ich zabezpieczeń.

 • Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji PV.

 • Pożarowe wyłączenie generatora PV.

 • Przykłady praktycznych zastosowań układów PV.

 • Przykładowy projekt przydomowej elektrowni PV.

PROWADZĄCY:

mgr. inż. Julian Wiatr - emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:
- teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
- pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
- automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
- bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
- charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Czytaj dalej »

GDZIE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa

KOSZT SZKOLENIA: 550 zł NETTO


PROMOCJA: CENA DLA PRENUMERATORÓW elektro.info 400 ZŁ NETTO
* - pole obowiązkowe
Zapoznaj się z polityką prywatności
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursu w trakcie jego trwania.

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT:

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Małgorzata Jasik
tel.: 22 512 60 78

faks: 22 810 27 42
e-mail:mjasik@medium.media.pl

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.