Zaprasza na szkolenie z zakresu:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

ZAGDNIENIA WYBRANE

Data wkrótce - Warszawa

PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 • Podstawy teorii pożaru. Zagrożenie pożarowe stwarzane przez urządzenia oraz instalacje elektryczne.

 • Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz względnego czasu trwania pożaru.

 • Odporność ogniowa elementów budowlanych.

 • dporność pożarowa budynków.

 • Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych oraz zespołów prądotwórczych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 • Metodyka zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

 • Zagrożenie pożarowe stwarzane przez ograniczniki przepięć i metodyka ich neutralizacji.

 • Zagrożenie wybuchowe pomieszczeń bateryjnych zasilaczy UPS oraz zasady ich neutralizacji.

 • Oświetlenie awaryjne w budynkach oraz tunelach komunikacyjnych.

 • Ochrona przeciwpożarowa kanałów i tuneli kablowych.

 • Ewakuacja ludzi uwięzionych w płonącym budynku.

PROWADZĄCY:

mgr. inż. Julian Wiatr - emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:
- teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
- pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
- automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
- bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
- charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Czytaj dalej »


Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursu w trakcie jego trwania.

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT:

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Małgorzata Jasik
tel.: 22 512 60 78

faks: 22 810 27 42
e-mail:mjasik@medium.media.pl

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.