Zaprasza na szkolenie z zakresu:

CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

ZASILANIE BUDYNKÓW W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WARUNKACH NORMALNYCH A ZASILANIE W CZASIE POŻARU

19 lipca 2018 - Warszawa

ZAKRES SZKOLENIA:

 • Podstawy teorii pożaru (definicje, krzywe pożarowe, podział materiałów ze względu na ich palność, prezentacja rozwoju pożaru).

 • Dyrektywy nowego podejścia.

 • Definicja wyrobu budowlanego.

 • Wymagania CPR i zasady wprowadzania wyrobów do obrotu.

 • Definicja urządzeń przeciwpożarowych.

 • Ścieżka oceny zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.

 • Systemy oceny zgodności wg obowiązujących przepisów prawnych.

 • Wymagania CPR dotyczące kabli i przewodów.

 • Wymagania określone w normie N SEP-E 007.

 • Wymagania stawiane układom zasilania budynków i podział na kategorie zasilanych odbiorników w warunkach normalnych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-prawnymi.

 • Wymagania dotyczące zasilania budynków w czasie pożaru, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-prawnymi.

 • Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych (wymagania i dobór mocy):
  - sieć elektroenergetyczna,
  - zespół prądotwórczy,
  - zasilacze UZS (zasilacze urządzeń przeciwpożarowych).

 • Wpływ temperatury pożaru na jakość dostarczanej energii do zasilanych odbiorników oraz dobór przewodów zasilających. Demonstracja programu symulacyjnego oraz wyników badań laboratoryjnych.

 • Dobór przewodów oraz zabezpieczeń w obwodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe.

 • Wymagania stawiane przeciwpożarowemu wyłącznikowi prądu oraz metodyka jego konstruowania i sterowania.

 • Zagrożenia stwarzane przez instalacje fotowoltaiczne. Metodyka wyłączenia generatora instalacji fotowoltaicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pożaru.

 • Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej dotyczące instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych przy zasilaniu z różnych źródeł energii. Nieprzydatność wyłącznika różnicowoprądowego w instalacjach bezpieczeństwa.

PROWADZĄCY:

mgr. inż. Julian Wiatr - emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:
- teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
- pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
- automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
- bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
- charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Czytaj dalej »

GDZIE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa

KOSZT SZKOLENIA: 550 zł NETTO


PROMOCJA: CENA DLA PRENUMERATORÓW elektro.info 400 ZŁ NETTO

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT:

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Małgorzata Jasik
tel.: 22 512 60 78

faks: 22 810 27 42
e-mail:mjasik@medium.media.pl

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.