Zaprasza na szkolenie z zakresu:

ROZPOZNAWANIE ZAGROZEŃ WYBUCHOWYCH I POŻAROWYCH

INSTALACJE ORAZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

13 grudnia 2018 - Warszawa

PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 • Podstawowe definicje, strefy zgorzeń oraz normy przedmiotowe.

 • Trójkąt porowy i granice wybuchowości.

 • Temperatura zapłonu oraz temperatura samozapłonu.

 • Zagrożenia pożarowe lub wybuchowe.

 • Ocena możliwych obrażeń mogących wystąpić podczas wybuchu.

 • Gęstość obciążenia ogniowego, definicja oraz metodyka jej wyznaczania.

 • Czynniki wpływające na zagrożenie oraz ich ocena.

 • Źródła zapłonu.

 • Metodyka rozpoznawania zagrożeń oraz ich neutralizacji. Strefy zagrożenia wybuchem.

 • Definicja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 • Typy urządzeń przeciwwybuchowych oraz ich budowa.

 • Oznaczanie urządzeń przeciwwybuchowych.

 • Metodyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem.

 • Dobór urządzeń elektrycznych do stref zagrożenia.

 • Instalacje w elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.

 • Zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów stasowane w zasilaczach UPS oraz ich neutralizacja.

 • Prezentacja przykładowego projektu wentylacji pomieszczenia bateryjnego zasilacza UPS.

PROWADZĄCY:

mgr. inż. Julian Wiatr - emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:
- teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
- pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
- automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
- bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
- charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Czytaj dalej »

GDZIE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa

KOSZT SZKOLENIA: 550 zł NETTO


PROMOCJA: CENA DLA PRENUMERATORÓW elektro.info 400 ZŁ NETTO
* - pole obowiązkowe
Zapoznaj się z polityką prywatności
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursu w trakcie jego trwania.

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT:

Redakcja miesięcznika elektro.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Katarzyna Zaręba
tel.: 22 512 60 83
kom.: 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Małgorzata Jasik
tel.: 22 512 60 78

faks: 22 810 27 42
e-mail:mjasik@medium.media.pl

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.