Weź udział w jesiennych szkoleniach „elektro.info”!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez lub przy udziale „elektro.info”. Naszą silną stroną jest dobrze merytorycznie przygotowany zespół, który główny nacisk kładzie na współpracę z fachowcami i ekspertami w swoich dziedzinach, a także na umiejętny pod względem dydaktycznym sposób prezentowania zagadnień i praktyczne (warsztatowe) podejście.

 

DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ICH ZABEZPIECZEŃ
PODSTAWY PROJEKTOWANIA I BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH
I SYGNALIZACYJNYCH LINII KABLOWYCH
8 listopada 2018, Warszawa
PODSTAWY PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH
PODSTAWY PROJEKTOWANIA PRZYDOMOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
6 grudnia 2018, Warszawa
ROZPOZNAWANIE ZAGROZEŃ WYBUCHOWYCH I POŻAROWYCH
INSTALACJE ORAZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
13 grudnia 2018, Warszawa
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
ZAGADNIENIA WYBRANE
Data wkrótce, Warszawa
CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ.
ZASILANIE BUDYNKÓW W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WARUNKACH NORMALNYCH A ZASILANIE W CZASIE POŻARU
19 lipca 2018, Warszawa
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO
GRUPA 1– ELEKTROENERGETYCZNA, KATEGORIA E I D
2-4 lipca 2018, Warszawa

Copyright © 2018. elektro.info

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.